Bản quyền

Thông báo về bản quyền trên trang web topanh.com:

**Bản quyền:**

Tất cả nội dung trên trang web topanh.com, bao gồm bài viết, hình ảnh, đoạn mã, ví dụ, đều thuộc sở hữu của topanh.com. Nếu không có ghi chú khác, nội dung được tạo ra và quản lý bởi topanh.com. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung mà không có sự cho phép.

**Sử dụng lại nội dung:**

Nếu bạn muốn sử dụng lại nội dung từ trang web topanh.com, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua trang Liên Hệ. Trong trường hợp sử dụng lại nội dung, bạn phải ghi rõ nguồn gốc như sau: “Theo Website topanh.com”.

**Xử lý vi phạm bản quyền:**

Mọi hành vi sao chép, sử dụng nội dung mà không có sự cho phép đều bị xem là vi phạm quyền tác giả. Trong trường hợp vi phạm, topanh.com có quyền công bố trang web vi phạm và thêm vào danh sách đen. Trong trường hợp nặng, topanh.com có thể tiến hành khởi kiện theo các điều kiện bảo hộ quyền tác giả, bao gồm các văn bản pháp quy như Nghị định 76/CP, Thông tư 27/2001/TT-BVHTT, Công văn 2209/TM-QLTT, và Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam số 50/2005/QH11.