Điều khoản và quy định

Điều Khoản và Quy Định sử dụng Blog Topanh.com

Chào mừng bạn đến với Topanh.com! Trước khi bạn sử dụng Blog của chúng tôi, hãy đọc kỹ và tuân thủ các Điều Khoản và Quy Định sau đây:

I. Điều Khoản Chung:

1. Việc truy cập và sử dụng Blog Topanh.com đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân theo tất cả các điều khoản được quy định trong thỏa thuận này.
2. Các điều khoản và quy định có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước. Thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

II. Quy Định Bình Luận:

1. Không được để lại thông tin liên hệ cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, và các thông tin cá nhân khác trong các bình luận.
2. Cấm sử dụng ngôn ngữ tục tĩu và avatar không lành mạnh.
3. Không mở nhiều bình luận Level 1, tránh làm loãng không gian bình luận.

III. Nội Dung Nghiêm Cấm:

1. Nghiêm cấm sử dụng Blog để phổ biến thông tin chống lại Nhà nước và các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.
2. Cấm tuyên truyền bạo lực, tệ nạn xã hội, và mọi hình thức kích động phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
3. Không bàn luận hoặc đăng nội dung về các vấn đề chính trị.

IV. Quảng Cáo và Tuyên Truyền:

1. Cấm quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm.
2. Không sử dụng hình ảnh và logo của Topanh.com cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự đồng ý.

V. Hiệu Lực của Điều Khoản và Quy Định:

1. Các điều khoản và quy định có thể được điều chỉnh để phản ánh thực tế và yêu cầu mới mà không cần thông báo trước.
2. Trong trường hợp xung đột giữa các quy định, chỉnh sửa sẽ được thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, các phần còn lại của thỏa thuận sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Đọc và tuân thủ đúng các điều khoản và quy định này để đảm bảo môi trường trực tuyến lành mạnh và tích cực cho tất cả người dùng. Cảm ơn bạn đã tham gia và đóng góp vào cộng đồng của chúng tôi!